Οφθαλμολογική μονάδα ημερήσιας νοσηλείας
Καλέστε μας στο: 24310 77999

Δευτερογενής Καταρράκτης

Τι είναι;

Ο δευτερογενής καταρράκτης είναι μία θόλωση στο οπίσθιο περιφάκιο που συμβαίνει κάποιο χρονικό διάστημα μετά την αρχική επέμβαση αφαίρεσης καταρράκτη.

Γιατί συμβαίνει;

Κατά τη διάρκεια της χειρουργικής αφαίρεσης του καταρράκτη, ο χειρουργός σκόπιμα αφήνει ένα τμήμα του περιβλήματος του κρυσταλλοειδούς φακού (περιφάκιο), ώστε να στηριχτεί ο τεχνητός ενδοφακός. Το περιφάκιο αυτό ανάλογα με το είδος του ενδοφακού και άλλους παράγοντες εμφανίζει μία θόλωση κάποια χρόνια μετά την αρχική επέμβαση.

Πως εμφανίζεται;

Ο ασθενής καταλαβαίνει θόλωση στην όρασή του, σαν αυτήν που είχε και πριν το αρχικό χειρουργείο καταρράκτη. Η θόλωση αυτή επιδεινώνεται σταδιακά με το χρόνο και είναι τελείως ανώδυνη.

Πως αντιμετωπίζεται;

Ο δευτερογενής καταρράκτης αντιμετωπίζεται εύκολα, σύντομα, ανώδυνα και τελείως ατραυματικά δημιουργώντας μία τρύπα στο θολωμένο οπίσθιο περιφάκιο με τη χρήση YAG-Laser. Δεν απαιτείται νέο χειρουργείο, όπως στην περίπτωση του καταρράκτη και ο ασθενής δε χρειάζεται να αλλάξει γυαλιά, βλέποντας αποτέλεσμα στην όρασή του από την πρώτη κιόλας ημέρα.