Οφθαλμολογική μονάδα ημερήσιας νοσηλείας
Καλέστε μας στο: 24310 77999

Η επιχείρηση Μονάδα Ημερησίας Νοσηλείας ΟΡΑΣΗ ΙΚΕ που εδρεύει στην περιφέρεια Θεσσαλίας στο νομό Τρικάλων εντάχθηκε στη δράση ενίσχυση νέων, νεοσύστατων και υπό σύσταση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών ή και καινοτομιών καθώς και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών << Επενδύω στη Θεσσαλία >>. Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης είναι 335.090,00€ εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 199.999,41€ και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το επιχειρηματικό σχέδιο που εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση και υλοποιείται περιλαμβάνει επενδύσεις στις παρακάτω κατηγορίες:
  • Μηχανήματα –Εξοπλισμός
  • Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
  • Τεχνολογική Αναβάθμιση
  • Λειτουργικές Δαπάνες Μέσω της συμμετοχής στη Δράση η επιχείρηση πέτυχε
  • Σημαντικός εκσυγχρονισμός τοπικής επιχείρησης
  • Ενίσχυση της απασχόλησης και περιορισμός ανεργίας
  • Προσφορά εξειδικευμένων ιατρικών υπηρεσιών
  • Κερδοφορία
  • Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας
Με την συμβολή της περιφέρειας Θεσσαλίας ,Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρεια Θεσσαλίας ενισχύθηκε η επιχείρηση αποφέροντας οφέλη στην ανταγωνιστικότητα της χώρας καθώς και στην τοπική κοινωνία.