Βλεφαροχάλαση – Δερματοχάλαση

Τι είναι η δερματοχάλαση;

Η δερματοχάλαση είναι η χαλάρωση του δέρματος των βλεφάρων, η οποία συμβαίνει λόγω ηλικίας και αποτελεί αισθητικό πρόβλημα.  Ο ασθενής αντιλαμβάνεται τη χαλάρωση ως «καπάκια» δέρματος στα άνω βλέφαρα ή ως «σακούλες» στα κάτω βλέφαρα.

Πως αντιμετωπίζεται;

Η θεραπεία είναι χειρουργική με βλεφαροπλαστική η οποία γίνεται σε τοπική αναισθησία και είναι ανώδυνη.

Τι είναι η βλεφαροχάλαση;

Η βλεφαροχάλαση, η οποία πολλές φορές συγχέεται με τη δερματοχάλαση, είναι ένα σπάνιο σύνδρομο που αποτελείται από επαναλαμβανόμενα επεισόδια οιδήματος των άνω βλεφάρων που σχετίζονται με την αραίωση, το τέντωμα, και ρυτίδωση του εμπλεκόμενου δέρματος. Η βλεφαροχάλαση σε αντίθεση με τη δερματοχάλαση δεν είναι συχνή και εμφανίζεται σε άτομα εφηβικής και νεαρής ηλικίας.